Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łasku jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Łódzki.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łasku działa na podstawie statutu oraz obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1)   ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r.     poz.59) wraz z aktami wykonawczymi:

2)   ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r. poz.2190 z póź.zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

3)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2019r. poz. 869) wraz z aktami wykonawczymi.

 

Powiatową Stacją kieruje Państwowy Inspektor Sanitarny, który jest jednocześnie dyrektorem Stacji i wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

 

Siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łasku jest miasto Łask, a obszarem działania powiat łaski.

Szczegółowe zadania Stacji określone są w Statucie i w wydanym na jego podstawie regulaminie organizacyjnym.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łasku jest jednostką finansowaną z budżetu Państwa i w tym zakresie jest dysponentem środków finansowych III stopnia.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łasku może pozyskiwać środki finansowe z tytułu sprzedaży usług zleconych, które stanowią dochody budżetu państwa.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status Prawny
Podmiot udostępniający informację:ul. Warszawska 38, 98-100 Łask
Informację opublikował:Renata Rzepkowska
Data publikacji:05.02.2008 14:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Rzepkowska
Data na dokumencie:05.02.2008
Informację aktualizował:Renata Rzepkowska
Data aktualizacji:14.05.2020 11:38