Łask, 18.02.2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku, działając na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), wstrzymuje bieg terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej na okres 30 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Łasku

Marek Graczyk

 

 

 

Przyjmowanie i załatwianie  spraw odbywa się w godzinach urzędowania Stacji od poniedziałku do piątku w godz. 730 -  1505 .


 Sprawy mogą być wnoszone:

- pisemnie,

- telefonicznie ( pod numerami telefonów  0-43 675 23 15 , 0-43 675 22 94),

- ustnie do protokołu,

- faxem ( pod numerem 0-43 676 34 16),

- pocztą elektroniczną  na adres: psse.lask@pis.gov.pl

                                                                                         
W postępowaniu związanym z przyjmowaniem i załatwianiem spraw przez PSSE w Łasku stosuje się przepisy ustawy z dnia  14 czerwca 1960 - kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2017r.  poz.1257 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.) .

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:ul. Warszawska 38, 98-100 Łask
Informację opublikował:Renata Rzepkowska
Data publikacji:05.02.2008 14:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Rzepkowska
Data na dokumencie:05.02.2008
Informację aktualizował:Renata Rzepkowska
Data aktualizacji:18.02.2021 11:49