Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łasku prowadzi  następujące rejestry:

 

Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:

  1) rejestr kontroli

  2) rejestr ocen

  3) rejestr pobranych próbek wody

  4) rejestr protokołów z pobrania próbek

  5) rejestr pobranych próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu,

      dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów

      przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków

  6) rejestr obiektów znajdujących się pod nadzorem

  7) rejestr decyzji dotyczących chorób zawodowych

  8) rejestr wydawanych decyzji administracyjnych

  9) rejestr podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne

10) rejestr nosicieli i ozdrowieńców chorób zakaźnych

11) rejestr rozchodu szczepionek

12) rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych

13) rejestr wydawanych decyzji opłatowych

14) rejestr decyzji o zatwierdzeniu zakładu produkcji i obrotu żywnością

15) rejestr kalkulacji dotyczących opłat za czynności kontrolne

16) rejestr szkoleń

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

 1) rejestr wydawanych upoważnień do wykonywania w imieniu państwowych inspektorów

  sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji [na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.Dz. U. z   2017r. poz. 1261 z późn.zm.) i na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego Dz.U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10 )

 2) rejestr wydawanych upoważnień do wykonywania określonej czynności kontrolnej    [wydawanych na podstawie art. 49 w związku z art. 45 ustawy  z dnia 06 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 poz.646)]

  3) rejestr zatwierdzonych dostawców zakupów i usług,

  4) rejestr skarg i wniosków,

  5) rejestr przyjęć interesantów,

  6) rejestr mandatów karnych,

  7) dziennik korespondencyjny – pism wpływających i wychodzących z PSSE w Łasku,

  8) rejestr pracowników,

  9) rejestr akt osobowych,

10) rejestr akt osobowych archiwalnych,

11) rejestr szkoleń,

12) rejestr legitymacji służbowych,

13) ewidencja wyjść służbowych,

14) ewidencja czasu pracy,

15) rejestr umów zleceń.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości

 1) rejestr auditów wewnętrznych

 2) rejestr niezgodności na rok...

 3) rejestr działań zapobiegawczych na rok...

 4) rejestr wniosków o odstępstwo

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry i ewidencje
Podmiot udostępniający informację:ul. Warszawska 38, 98-100 Łask
Informację opublikował:Renata Rzepkowska
Data publikacji:05.02.2008 15:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Rzepkowska
Data na dokumencie:05.02.2008
Informację aktualizował:Renata Rzepkowska
Data aktualizacji:28.05.2018 09:51