Działalność i kompetencje w zakresie Higieny Komunalnej:

   1)  nadzór nad warunkami środowiska, a zwłaszcza w zakresie:

a)      czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wody do picia i na potrzeby gospodarcze,

b)      czystości wód powierzchniowych ujmowanych do celów komunalnych lub   

      wykorzystywanych do celów rekreacyjno-sportowych,

c)      gromadzenia i usuwania nieczystości (pod kątem sanitarno-epidemiologicznym),

d)      stanu sanitarno-epidemiologicznego obiektów użyteczności publicznej obiektów 

       zakładów opieki zdrowotnej, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, gabinetów odnowy
 biologicznej, solariów, środków transportu, nieruchomości,

e)      ochrony mieszkańców przed hałasem i zatruciami tlenkiem węgla,

f)       nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odpadami w kontrolowanych zakładach i

       obiektach,

g)      nadzór nad wykonywaniem ekshumacji oraz przewożenia zwłok i szczątków,

h)      wydawanie zezwoleń na prowadzenie i organizowanie imprez masowych,

i)        prowadzenie monitoringu (kontrolnego i przeglądowego) jakości wody przeznaczonej

        do spożycia przez ludzi,

    2)  zadania określone w punkcie 1 realizowane są między innymi poprzez:

a)      przeprowadzanie kontroli obiektów użyteczności publicznej,

b)      pobieranie próbek wody i ich dostarczanie do badań w wyznaczonym laboratorium,

c)      nadzór nad  jakością wody w pływalniach i kąpieliskach,

d)      nadzór nad zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi powietrza;

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Działalność i kompetencje w zakresie Higieny Komunalnej
Podmiot udostępniający informację:ul. Warszawska 38, 98-100 Łask
Informację opublikował:Renata Rzepkowska
Data publikacji:06.02.2008 07:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Rzepkowska
Data na dokumencie:06.02.2008
Informację aktualizował:Renata Rzepkowska
Data aktualizacji:06.02.2008 07:59