Działalność i kompetencje w zakresie Higieny Pracy:


1) nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w zakładach pracy  oraz nad

    przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne

    w zakładach pracy poprzez prowadzenie systematycznych kontroli w celu dokonania:

    a) oceny narażenia pracowników na działanie czynników szkodliwych i uciążliwych

        w miejscu pracy,

     b) oceny narażenia pracowników na działanie środków ochrony roślin w miejscu pracy,

     c) oceny stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń pracy i pomieszczeń sanitarnych.

2) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących:

    a) wprowadzania do obrotu substancji lub preparatów chemicznych oraz ich stosowania

        w działalności zawodowej,

     b) wprowadzania do obrotu prekursorów kategorii 2, 3, i ich stosowania w działalności

         zawodowej wynikającej z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii    

     c) wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich

          stosowania w działalności zawodowej,

     d) szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy,

     e) substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu

         rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

 3) zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami

     pracy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Działalność i kompetencje w zakresie Higieny Pracy
Podmiot udostępniający informację:ul. Warszawska 38, 98-100 Łask
Informację opublikował:Renata Rzepkowska
Data publikacji:06.02.2008 08:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Rzepkowska
Data na dokumencie:06.02.2008
Informację aktualizował:Renata Rzepkowska
Data aktualizacji:06.02.2008 08:03