Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sieradzu jest aparatem wykonawczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu, będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE i działa w formie jednostki budżetowej na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2017r. poz. 1261 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160) wraz z aktami wykonawczymi;

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

- Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu - Załącznik do zarządzenia nr 301 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 grudnia 2009r. z późn. zm.;

- Decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 1 stycznia 2010r. o wpisie do rejestru. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sieradzu figuruje w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000023851;

- Regulaminu Organizacyjnego PSSE w Sieradzu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 6/12 Dyrektora PSSE w Sieradzu z dnia 25 maja 2012r. zm. Zarządzenie nr 4/2016 z dn. 19.04.2016r.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sieradzu jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status Prawny
Podmiot udostępniający informację:Wrząca 76, 98-235 Błaszki
Informację opublikował:Maciej Wieczorek
Data publikacji:11.02.2008 09:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiktor Kowalski
Data na dokumencie:11.02.2008
Informację aktualizował:Maciej Wieczorek
Data aktualizacji:12.06.2018 10:26