Do podstawowych zadań osób zatrudnionych w Oddziale Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy w szczególności :
 1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad jakością zdrowotną żywności, 
 2. Nadzór i kontrola warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;
 3. Nadzór i kontrola warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;
 4. Udział w opiniowaniu i odbiorach nowouruchomionych obiektów żywnościowo-żywieniowych;
 5. Zatwierdzanie i rejestrowanie zakładów podlegających nadzorowi sanitarnemu;
 6. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad handlem okrężnym żywnością i targowiskami;
 7. Udział w opracowywaniu ognisk zatruć  pokarmowych;
 8. Kontrola środków transportu używanych do przewozu środków spożywczych;
 9. Prowadzenie ewidencji zakładów spożywczych  i żywienia zbiorowego;
 10. Kontrola przestrzegania przepisów i wytycznych sanitarnych oraz wymagań higieny obiektów;
 11. Współpraca z Weterynaryjną Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Handlową, Policją w sprawach bieżącego nadzoru sanitarnego;
 12. Pobieranie do badań próbek środków spożywczych  w zakładach żywieniowo- żywnościowych i orzecznictwo;
 13. Ocena żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego;
 14. Sporządzanie sprawozdań z zakresu działalności oddziału;
 15. Przechowywanie i transport prób wymienionych w pkt. 12 do laboratorium zintegrowanego.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania osób zatrudnionych w oddziale Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Podmiot udostępniający informację:Wrząca 76, 98-235 Błaszki
Informację opublikował:Maciej Wieczorek
Data publikacji:13.02.2008 08:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiktor Kowalski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Maciej Wieczorek
Data aktualizacji:12.06.2018 10:55