Do podstawowych zadań osób zatrudnionych w Oddziale Higieny Komunalnej, należy                w szczególności:
 1. Kontrolowanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w tym obiektów zakładów opieki zdrowotnej, środków transportu komunikacji publicznej, obiektów Polskiej Kolei Państwowej, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych oraz miejsc zorganizowanego wypoczynku i rekreacji;
 2. Kontrolowanie stanu sanitarno-technicznego urządzeń wodociągowych dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
 3. Nadzór nad stanem sanitarno-technicznym kąpielisk i pływalni oraz jakości wody;
 4. Nadzór nad warunkami środowiska;
 5. Prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym powiatowej bazy danych;
 6. Wyrażanie zgody na włączenie do eksploatacji urządzenia wodociągowego;
 7. Przygotowywanie projektów aktów administracyjnych o wyrażeniu zgody na stosowanie materiałów, wyrobów i preparatów w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody;
 8. Opracowywanie harmonogramów poboru próbek wody do badań w ramach monitoringu przeglądowego i kontrolnego, próbek wody z pływalni i kąpielisk;
 9. Pobieranie próbek wody, o których mowa w pkt.8, ich przechowywanie i transport do laboratorium zintegrowanego;
 10. Wydawanie opinii dotyczących organizowania imprez masowych;
 11. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie ekshumacji oraz udział w ekshumacjach;
 12. Wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania osób zatrudnionych w Oddziale Higieny Komunalnej
Podmiot udostępniający informację:Wrząca 76, 98-235 Błaszki
Informację opublikował:Maciej Wieczorek
Data publikacji:13.02.2008 08:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiktor Kowalski
Data na dokumencie:13.02.2008
Informację aktualizował:Maciej Wieczorek
Data aktualizacji:20.08.2012 08:11