Do podstawowych zadań osób zatrudnionych w Oddziale Laboratoryjnym Badań Epidemiologicznych, należy w sczególnosci:

  • wykonywanie badań w ramach nadzoru epidemiologicznego wynikających z ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach
  • wykonywanie badan diagnostycznych z materiału pobranego od chorych i podejrzanych o choroby zakaźne
  • badanie skuteczności sterylizacji
  • analiza bakteriologiczna wymazów czystościowych
  • przygotowywanie podłoży bakteriologicznych
  • mycie i sterylizacja szkła laboratoryjnego.

Oddział Laboratoryjny Badań Epidemiologicznych wykonuje badania w celu określenia skutecznych metod zabezpieczających ludzi przed szerzeniem się chorób zakaźnych oraz mikrobiologicznych czynników powodujących choroby zakaźne i zakażenia szerzące się epidemicznie. Obowiązek wykonywania tych badań wynika z ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
   Oddział Laboratoryjny Badań Epidemiologicznych PSSE w Sieradzu współpracuje z innymi jednostkami prowadzącymi działalności o podobnym profilu, w celu wymiany doświadczeń , wspólnego rozwiązywania problemów badawczych, podniesieniu jakości pracy oraz potwierdzenia swoich kompetencji technicznych. Daje to gwarancję pracy na profesjonalnym poziomie i sprawia, że wyniki naszych badań są rzetelne, wiarygodne i użyteczne.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania osób zatrudnionych w Oddziale Labratoryjnym Badań Epidemiologicznych
Podmiot udostępniający informację:Wrząca 76, 98-235 Błaszki
Informację opublikował:Maciej Wieczorek
Data publikacji:13.02.2008 08:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiktor Kowalski
Data na dokumencie:13.02.2008
Informację aktualizował:Maciej Wieczorek
Data aktualizacji:13.02.2008 08:56