Do podstawowych zadań osób zatrudnionych w Sekcji Do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży, należy w szczególności :
  1. Identyfikowanie i eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu dzieci i młodzieży;
  2. Nadzór nad higieną spożywania drugich śniadań;
  3. Nadzór nad higienizacją procesu nauczania poprzez: oceny dziennych i tygodniowych planów lekcji, przeprowadzanie pomiarów mebli szkolnych i   przedszkolnych;
  4. Nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży  /klasyfikacje obiektów oraz kontrola każdego turnusu/;
  5. Zwalczanie chorób zakaźnych, pasożytniczych, zatruć pokarmowych, wszawicy oraz zapobieganie ich powstawaniu w środowisku dzieci i młodzieży;
  6. Prowadzenie ewidencji placówek nauczania i wychowania podlegających nadzorowi  sanitarnemu;
  7. Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Sekcji.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania osób zatrudnionych w Sekcji do spraw Higieny Dzieci i Młodzieży
Podmiot udostępniający informację:Wrząca 76, 98-235 Błaszki
Informację opublikował:Maciej Wieczorek
Data publikacji:13.02.2008 09:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiktor Kowalski
Data na dokumencie:13.02.2008
Informację aktualizował:Maciej Wieczorek
Data aktualizacji:20.08.2012 08:07