Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na Stanowisku Pracy Do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego: 
  1. Opiniowanie zgodnie z wydanym upoważnieniem projektów zadań inwestycyjnych pod względem wymagań higieniczno – sanitarnych i zdrowotnych w zakresie: lokalizacji obiektów, założeń techniczno-ekonomicznych, projektów technicznych, planów zagospodarowania;
  2. Udzielanie informacji dotyczących lokalizacji zakładów oraz z zakresu projektowania i wykonawstwa w celu zapewnienia właściwych warunków higieniczno – sanitarnych i zdrowotnych nowoprojektowanych i adaptowanych obiektów;
  3. Przeprowadzanie wizji lokalnych przed wydaniem opinii dotyczącej lokalizacji i adaptacji  obiektów istniejących;
  4. Dokonywanie kontroli w czasie budowy obiektów, zwracając szczególną uwagę na zgodność wykonawstwa z dokumentacją a szczególnie pod względem  zgodności z obowiązującymi przepisami higieniczno-sanitarnymi;
  5. Uczestniczenie w dopuszczeniu do  użytku obiektów budowlanych oraz w    przejmowaniu do  eksploatacji wybudowanych i przebudowanych zakładów  lub ich  części ,sprawdzając  zgodność wykonawstwa z uzgodnioną dokumentacją, a w szczególności prawidłowość  stosowanych materiałów budowlanych, które winny  posiadać świadectwo dopuszczenia  do  stosowania przez Instytut Technologii Budownictwa lub Państwowego Zakładu Higieny;
  6. Zgłaszanie sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy albo innego obiektu budowlanego, wprowadzeniu nowych technologii, dopuszczaniu do stosowania materiałów w budownictwie mogącym mieć wpływ na  zdrowie ludzi, jeżeli w toku wykonywanych czynności stwierdzono, że z powodu nie uwzględnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych obowiązującymi przepisami mogłoby nastąpić zagrożenie życia lub zdrowia ludzi;
  7. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji sprawującymi nadzór bieżący zarówno przy opiniowaniu lokalizacji inwestycji, dokumentacji projektowej jak i przy odbiorze  obiektu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stanowisko Pracy do spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Podmiot udostępniający informację:Wrząca 76, 98-235 Błaszki
Informację opublikował:Maciej Wieczorek
Data publikacji:13.02.2008 09:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiktor Kowalski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Maciej Wieczorek
Data aktualizacji:20.08.2012 08:00