Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej jest aparatem wykonawczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE i działa w formie jednostki budżetowej na podstawie:

 

-             Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 

     (tj. Dz. U. z 2013r.,   poz. 217 z  późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

-              Ustawy    z    dnia    27   sierpnia   2009r.  o    finansach     publicznych

         (tj. Dz. U.   z 2013r.,  poz. 885 z późn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi,

-            Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej (Załącznik do Zarządzenia Nr 289/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 grudnia 2009r. z późn. zm.).

-             Decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 1 stycznia 2010r., o wpisie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,  pod numerem księgi rejestrowej 000000023850,

-            Regulaminu Organizacyjnego PSSE w Rawie Mazowieckiej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 9/2009 Dyrektora PSSE w Rawie Mazowieckiej z dnia 10 grudnia 2009r. (z późn. zm.), w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny
Podmiot udostępniający informację:ul. Łowicka 15, 96-200 Rawa Mazowiecka
Informację opublikował:Artur Wąsiewicz
Data publikacji:21.01.2010 08:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Jasiński
Data na dokumencie:21.01.2010
Informację aktualizował:Artur Wąsiewicz
Data aktualizacji:02.04.2014 09:48