Informacja dla osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz. 1824) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi informuje, że osoby mające trudności w komunikowaniu się, tj. osoby głuche oraz głuchoniewidome, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

 1. korzystania z pomocy osoby przybranej, która ułatwi porozumienie się z osobą niepełnosprawną i udzieli jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie,

 2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ, która polega na wykorzystaniu środków wspierających komunikację, m.in.:

  • korzystanie z poczty elektronicznej,

  • przesyłanie faksów,

  • korzystanie ze strony internetowej danej instytucji.

3. skorzystania z pomocy tłumacza:

 • polskiego języka migowego (PJM),

 • systemu językowo-migowego (SJM),

 • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Osoby, które chcą skorzystać z usług tłumacza, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, przesłać faxem na nr 253-62-19 lub na adres e-mail: sekretariat@pis.lodz.pl.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426).

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dla osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się
Podmiot udostępniający informację:Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
Informację opublikował:Jarosław Rżewski
Data publikacji:22.11.2016 09:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Rojewska
Data na dokumencie:16.11.2016
Informację aktualizował:Jarosław Rżewski
Data aktualizacji:03.04.2020 10:24