Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz. 1824) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Tryb. informuje, że osoby mające trudności w komunikowaniu się, tj. osoby głuche oraz głuchoniewidome, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

 1. korzystania z pomocy osoby przybranej, która ułatwi porozumienie się z osobą niepełnosprawną i udzieli jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie,

 2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ, która polega na wykorzystaniu środków wspierających komunikację, m.in.:

  • korzystanie z poczty elektronicznej,

  • przesyłanie faksów,

  • korzystanie ze strony internetowej danej instytucji.

3. skorzystania z pomocy tłumacza:

 • polskiego języka migowego (PJM),

 • systemu językowo-migowego (SJM),

 • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Osoby, które chcą skorzystać z usług tłumacza, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb., przesłać faxem na nr (44) 647 76 26 lub na adres e-mail: psse.piotrkowtryb@pis.gov.pl.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016, poz. 2046 z późn. zm.).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dla osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się
Podmiot udostępniający informację:al. 3-go Maja 8, 97-300 Piotrków Trybunalski
Informację opublikował:Bartłomiej Głowacki
Data publikacji:13.03.2018 15:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wioletta Grzybowska-Wieczorek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartłomiej Głowacki
Data aktualizacji:09.05.2018 14:15