Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z siedzibą w Łodzi (90-046), ul. Wodna 40.
 
2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi są następujące: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź; iod.wsse.lodz@sanepid.gov.pl
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zarządzania panelem administracyjnym BIP WSSE w Łodzi.
 
4) Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 
5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma WASKO S.A., która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmiot przetwarzający).
 
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania uprawnienia Redaktora BIP WSSE w Łodzi.
 
7) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
8) Przetwarzanie danych nie jest związane z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dot. ochrony danych osobowych dla redaktorów BIP WSSE w Łodzi
Podmiot udostępniający informację:WSSE w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź
Informację opublikował:Jarosław Rżewski
Data publikacji:12.06.2018 13:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jarosław Rżewski
Data na dokumencie:12.06.2018
Informację aktualizował:Arkadiusz Szczuchniak
Data aktualizacji:22.06.2022 14:38