Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy regulujące ochronę danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Radomsku, 97-500 Radomsko, Al. Jana Pawła II 9.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Państwową Inspekcję Sanitarną ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej  Inspekcji Sanitarnej.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w przepisach prawa.

Dane osobowe nie będą profilowane oraz udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz Rzeczowym wykazem akt Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,  do ich sprostowania, usunięcia, do ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych za wyjątkiem przypadków, gdy przepisy prawa wyłączają Państwa prawa we wskazanym zakresie.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomsku wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku, 97-500 Radomsko, Al. Jana Pawła II 9, adres e-mail: radomsko.iod@pis.lodz.pl, tel. 44/ 685 23 50.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Podmiot udostępniający informację:Aleje Jana Pawła II nr 9, 97-500 Radomsko
Informację opublikował:Aleksandra Wolska
Data publikacji:10.07.2018 13:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Wolska
Data na dokumencie:25.05.2018
Informację aktualizował:Aleksandra Wolska
Data aktualizacji:10.07.2018 13:43