Załatwianie spraw

­

ZAŁATWIANIE SPRAW

  1. Sprawę można załatwić ustnie lub pisemnie. W każdym przypadku należy stosować formę załatwienia najbardziej celową i najprostszą. Załatwianie spraw zamiejscowych telefonicznie lub faksem powinno odbywać się w przypadkach uzasadnionych terminowością spraw.
  2. Ustnie załatwia się sprawy zgłoszone ustnie (bezpośrednio lub telefonicznie) przez interesanta. Ustną formę należy stosować przy załatwianiu spraw między poszczególnymi komórkami. W przypadku załatwienia sprawy, jeżeli zachodzi taka potrzeba, sporządza się notatkę podając datę i sposób załatwienia oraz nazwisko strony zainteresowanej. Notatkę podpisuje czytelnie pracownik ją sporządzający.

Termin załatwiania spraw:

  1. Wszystkie sprawy powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki zgodnie z art. 35 kpa.
  2. Przekroczenie terminu wymaga powiadomienia stron zgodnie z art. 36 kpa.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Załatwianie spraw
Podmiot udostępniający informację:ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
Informację opublikował:Marta Skiba
Informację wytworzył:Marek Życiński
Data na dokumencie:25.11.2003
Data publikacji:09.11.2007 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.11.2007 13:57 Utworzenie dokumentu. (Marta Skiba)