Zadania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. higieny dzieci i młodzieży

­

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. higieny dzieci i młodzieży, należy w szczególności:

1)   nadzór sanitarno-higieniczny i techniczny nad zapewnieniem prawidłowych warunków nauczania
i wychowania w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz szkołach wyższych poprzez:

a)    higieniczną ocenę dostosowania mebli do wzrostu dzieci i młodzieży - pomiary uczniów, stolików i krzeseł (działania w zakresie profilaktyki),

b)   ocenę oświetlenia sztucznego w salach zajęć dzieci i młodzieży,

c)    nadzór nad zapewnieniem prawidłowego oświetlenia naturalnego,

d)   wyrywkowe przeglądy higieny osobistej dzieci i młodzieży w placówkach stałych i sezonowych (działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej),

e)    higieniczną ocenę planów lekcji w szkołach (profilaktyka),

f)     egzekwowanie ustawy o zakazie palenia tytoniu na terenie placówek oświatowych
i wychowawczych (profilaktyka);

2)   kwalifikacja ośrodków wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod względem warunków sanitarno-higienicznych i nadzór nad przestrzeganiem przez te placówki właściwych warunków bytowania;

3)   nadzór sanitarno-techniczny nad przygotowaniem placówek do nowego roku szkolnego;

4)   działania zgodne z systemem jakości obowiązującym w Stacji.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zadania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. higieny dzieci i młodzieży
Podmiot udostępniający informację:ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
Informację opublikował:Marta Skiba
Informację wytworzył:Marek Życiński
Data na dokumencie:19.02.2004
Data publikacji:13.11.2007 13:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.11.2007 13:45 Utworzenie dokumentu. (Marta Skiba)