Rejestry i ewidencje

­

Rejestry i ewidencje prowadzone przez poszczególne komórki organizacyjne wchodzące w skład Pionu Nadzoru Sanitarnego:

 1. rejestry obiektów,
 2. rejestry kontroli,
 3. rejestry decyzji,
 4. rejestry odwołań od decyzji administracyjnych,
 5. rejestry postanowień wydanych w toku postępowania administracyjnego,
 6. rejestry zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowania administracyjnego,
 7. rejestry interwencji,
 8. rejestr zlecania wyjść i wyjazdów w celach służbowych,
 9. rejestry protokołów pobrania próbek,
 10. rejestry pobranych próbek,
 11. rejestry ocen,
 12. rejestr chorób zawodowych,
 13. rejestry szkoleń,
 14. rejestry zachorowań na choroby zakaźne,
 15. rejestr świadczeniodawców wykonujących szczepienia ochronne,
 16. rejestr urządzeń sterylizacyjnych,
 17. rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych,
 18. rejestr osób uchylających się od szczepień ochronnych,
 19. rejestry nosicieli,
 20. rejestr zakażeń zakładowych,
 21. rejestr wniosków o ukaranie do sądu,
 22. rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS,
 23. rejestr obiektów branży żywieniowej będących pod nadzorem PIS,
 24. rejestr zgłoszeń ocenianych partii produktów/ towarów z importu,
 25. rejestr produktów niebezpiecznych (RASFF),
 26. rejestr zatwierdzonych środków transportu,
 27. rejestr dopuszczenia obiektów do użytkowania,
 28. rejestr uzgodnień dokumentacji projektowej,
 29. rejestr opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego,
 30. rejestr podwykonawstwa,
 31. rejestr auditów wewnętrznych,
 32. rejestr działań zapobiegawczych,
 33. rejestr wniosków o odstępstwo.
Rejestry i ewidencje prowadzone przez pozostałe komórki organizacyjne PSSE w Radomsku:
 1. rejestr pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora PSSE w Radomsku,
 2. rejestr upoważnień wydanych przez PPIS w Radomsku,
 3. rejestr legitymacji służbowych,
 4. rejestr upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych wydanych na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 5. rejestr upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
 6. rejestr upoważnień na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 7. rejestr dodatkowego zajęcia/ działalności gospodarczej,
 8. rejestr wniosków emerytalnych,
 9. rejestr zwolnień lekarskich,
 10. rejestr delegacji służbowych,
 11. rejestr akt osobowych,
 12. rejestr decyzji budżetowych,
 13. rejestr tytułów wykonawczych,
 14. rejestr dostawców zakupów i usług,
 15. rejestr umów,
 16. rejestr dokumentacji dotyczącej zamówień,
 17. rejestr wypadków przy pracy,
 18. rejestr dochodów budżetowych,
 19. rejestr kasowy,
 20. rejestry bankowe,
 21. rejestr zakupów materiałów i usług,
 22. rejestr budżetu zadaniowego,
 23. rejestry rozliczeń,
 24. rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 25. rejestr skarg i wniosków.
Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestry i ewidencje
Podmiot udostępniający informację:Aleje Jana Pawła II nr 9, 97-500 Radomsko
Informację opublikował:Aleksandra Wolska
Informację wytworzył:Aleksandra Wolska
Data na dokumencie:14.03.2013
Data publikacji:04.02.2008 10:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.12.2015 12:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Wolska)
18.03.2013 17:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Wolska)
15.03.2013 11:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Wolska)
14.03.2013 14:27 Edycja dokumentu (Aleksandra Wolska)
14.03.2013 14:00 Edycja dokumentu (Aleksandra Wolska)
28.07.2010 09:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Wolska)
05.02.2010 13:46 Edycja dokumentu (Aleksandra Wolska)
03.02.2010 11:13 Edycja dokumentu (Aleksandra Wolska)
04.02.2008 13:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Wolska)
04.02.2008 13:13 Dokument został odzyskany. (Tomasz Mizak)
04.02.2008 12:22 Dokument usunięto. (Tomasz Mizak)