Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska w zakresie Higieny Pracy

­

Do zadań osób zatrudnionych w Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska w zakresie Nadzoru Higieny Pracy należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie:

·         warunków zdrowotnych środowiska pracy,

·         zapobiegania powstaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,

·         przestrzegania przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty chemiczne do obrotu oraz przez użytkowników substancji lub preparatów, obowiązków wynikających z ustawy o substancjach i preparatach chemicznych,

·         przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory grupy IIA-R i IIB-R , obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

·         kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowanie w działalności zawodowej.

·         nadzór nad środkami ochrony roślin w zakresie dystrybucji stosowania, transportu i magazynowania.

W dziedzinie warunków zdrowotnych środowiska pracy do zadań Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska w zakresie Nadzoru Higieny Pracy należy:

·         wykonywanie czynności kontrolnych w zakładach pracy wszystkich branż ,

·         określanie rodzaju badań i pomiarów czynników środowiskowych występujących na stanowiskach pracy,

·         przeprowadzanie oceny narażenia zawodowego pracowników.

·         planowanie przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy,

udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie człowieka .

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska w zakresie Higieny Pracy
Podmiot udostępniający informację:pl. Kościuszki 9, 26-300 Opoczno
Informację opublikował:Paweł Strzałkowski
Informację wytworzył:Paweł Strzałkowski
Data na dokumencie:05.02.2008
Data publikacji:05.02.2008 12:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.02.2008 12:23 Utworzenie dokumentu. (Paweł Strzałkowski)