Działalność i kompetencje w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży

­

Działalność i kompetencje w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

1)  prawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego  - przestrzeganie przepisów określających  

    wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

    a)  nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i obowiązujących norm przez szkoły, placówki  

         oświatowo-wychowawcze oraz  ośrodki wypoczynku  i rekreacji dzieci i  młodzieży w  

         zakresie higieny procesu nauczania i wychowania, stanu sanitarnego i bezpiecznych

         warunków nauki, wychowania i wypoczynku oraz wyposażenia pomieszczeń we  

         właściwy sprzęt,

    b)  prowadzenia postępowań administracyjnych,

    c)  realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów     

        chemicznych w pracowniach i klaso-pracowniach.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Działalność i kompetencje w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży
Podmiot udostępniający informację:ul. Warszawska 38, 98-100 Łask
Informację opublikował:Renata Rzepkowska
Informację wytworzył:Renata Rzepkowska
Data na dokumencie:06.02.2008
Data publikacji:06.02.2008 08:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.02.2008 14:11 Dokument został odzyskany. (Renata Rzepkowska)
07.02.2008 14:11 Dokument został odzyskany. (Renata Rzepkowska)
06.02.2008 12:37 Dokument usunięto. (Renata Rzepkowska)
06.02.2008 08:04 Utworzenie dokumentu. (Renata Rzepkowska)