Zadania osób zatrudnionych w Sekcji do Spraw Higieny Pracy

­


Do podstawowych zadań osób zatrudnionych w Sekcji Do Spraw Higieny Pracy należy w szczególności :
 1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad zakładami przemysłowymi i transportem ze szczególnym uwzględnieniem sanitarno-higienicznych warunków pracy;
 2. zapobieganie chorobom zawodowym i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 3. ocena warunków pracy i narażeń w zakładach;
 4. prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej;
 5. dokonywanie wspólnie z przemysłową służbą zdrowia weryfikacji narażeń;
 6. przeprowadzenie wywiadów w przypadku zatruć środkami ochrony roślin;
 7. nadzór nad środkami ochrony roślin;
 8. kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne i ich mieszaniny obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25 lutego 2011r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz rozporządzeń Wspólnot Europejskich wymienionych w tej ustawie;
 9. kontrola przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory 2 i 3 obowiązków  wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii, rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004r w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004r określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi;
 10. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności podstawowej; 
 11. współpraca z Inspekcją Pracy, związkową inspekcją pracy oraz komórkami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy w zakresie nadzoru oraz poprawy warunków sanitarno- epidemiologicznych w zakładach pracy;
 12. sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Sekcji;
 13. kontrola w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.).

Komentarz

­


Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zadania osób zatrudnionych w Sekcji do Spraw Higieny Pracy
Podmiot udostępniający informację:Wrząca 76, 98-235 Błaszki
Informację opublikował:Maciej Wieczorek
Informację wytworzył:Wiktor Kowalski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.02.2008 09:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.06.2018 10:54 Edycja dokumentu (Maciej Wieczorek)
20.08.2012 08:05 Edycja dokumentu (Maciej Wieczorek)
13.02.2008 09:04 Utworzenie dokumentu. (Maciej Wieczorek)