Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.09.2023 12:16 Oferta pracy na stanowisko Referenta w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opocznie - 1/2 etatu
05.09.2023 12:13 Oferta pracy na stanowisko Referenta w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opocznie
05.09.2023 12:07 Oferta pracy na stanowisko sprzątaczki w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opocznie
04.05.2023 14:48 Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
07.06.2022 08:25 Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
24.11.2021 12:18 Ogłoszenie o zbędnym i zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego
09.06.2021 14:38 Sprawozdania finansowe za 2020 rok
01.06.2021 09:18 Ogłoszenie o zbędnym i zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego
24.03.2021 13:21 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021r.
18.02.2021 13:15 Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej
09.06.2020 13:25 Sprawozdania finansowe za 2019 r
10.05.2019 09:38 Sprawozdanie finansowe za 2018r
19.02.2008 13:20 Schemat organizacyjny
05.02.2008 12:23 Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska w zakresie Higieny Pracy
05.02.2008 12:18 Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
05.02.2008 12:16 Sekcja Nadzoru Epidemiologii
05.02.2008 12:14 Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży
05.02.2008 12:10 Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska w zakresie Higieny Komunalnej
05.02.2008 12:07 Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości
05.02.2008 12:06 Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

1 2 następna