Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.06.2021 12:37 Sprawozdania finansowe za 2020r.
29.03.2021 12:53 Plan zamówień publicznych na 2021r.
18.03.2021 09:17 Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej
09.03.2021 11:20 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021 r
17.02.2021 07:55 Dane teleadresowe
16.02.2021 15:20 Klauzula informacyjna Pzp podwykonawcy
16.02.2021 15:19 Klauzula informacyjna dot. udzielenia informacji publicznej
16.02.2021 15:18 Klauzula informacyjna dot. korespondecji elektronicznej
16.02.2021 15:16 Klauzula informacyjna Zamówienia publiczne
16.02.2021 15:15 Klauzula informacyjna pracowników po zakończeniu stosunku pracy
16.02.2021 15:14 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w rejestrach Sekcji Epidemiologii
16.02.2021 15:12 Klauzula informacyjna dot. archiwizacji
16.02.2021 14:44 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
16.02.2021 14:20 Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej
24.09.2020 10:19 Koordynator ds. dostępności
25.05.2020 11:04 Sprawozdania finansowe za 2019 rok
17.03.2020 14:36 INFORMACJA
12.03.2020 13:10 Zalecenia dla mieszkańców
26.06.2019 08:48 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej
26.06.2019 08:47 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej

1 2 3 następna