Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.03.2024 11:26 Plan działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim na 2024r
12.03.2024 11:25 Sprawozdanie z wykonania planu działalności PSSE za 2023r
03.01.2024 14:46 Cennik badań laboratoryjnych na 2024r.
11.09.2023 08:27 Protokół komisji rekrytacyjnej
01.08.2023 11:15 Oferta pracy: : pracownik w Sekcji Epidemiologii – Oddział Nadzoru Sanitarnego PSSE w Piotrkowie Trybunalskim
09.05.2023 13:53 Sprawozdania finansowe PSSE za 2022r
05.04.2023 09:51 Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
07.06.2022 12:03 Sprawozdania finansowe PSSE za 2021r
09.09.2021 15:20 Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w związku z prowadzonym postępowaniem tj: realizacja zadania: "sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego"
19.08.2021 13:49 Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w związku z prowadzonym postępowaniem tj. realizacja zadania: "sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego"
18.03.2021 09:17 Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej
09.03.2021 11:20 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021 r
17.02.2021 07:55 Dane teleadresowe
16.02.2021 15:20 Klauzula informacyjna Pzp podwykonawcy
16.02.2021 15:19 Klauzula informacyjna dot. udzielenia informacji publicznej
16.02.2021 15:18 Klauzula informacyjna dot. korespondecji elektronicznej
16.02.2021 15:16 Klauzula informacyjna Zamówienia publiczne
16.02.2021 15:15 Klauzula informacyjna pracowników po zakończeniu stosunku pracy
16.02.2021 15:14 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w rejestrach Sekcji Epidemiologii
16.02.2021 15:12 Klauzula informacyjna dot. archiwizacji

1 2 3 następna