Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2021 10:58 Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
18.03.2021 12:06 Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej
15.03.2021 14:22 Sprawozdanie roczne z dostępności podmiotu publicznego za 2020 r.
17.02.2021 15:40 Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej
29.05.2020 15:15 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
25.02.2020 07:42 Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch
09.05.2019 13:57 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
27.11.2007 14:43 Archiwum
13.11.2007 14:01 Zadania Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego
13.11.2007 13:58 Zadania osoby zatrudnionej na stanowisku radcy prawnego
13.11.2007 13:56 Zadania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy do spraw kadr
13.11.2007 13:55 Zadania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. Systemu Jakości
13.11.2007 13:52 Samodzielne stanowisko pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
13.11.2007 13:49 Zadania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
13.11.2007 13:45 Zadania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. higieny dzieci i młodzieży
13.11.2007 13:43 Zadania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. higieny pracy
13.11.2007 13:41 Zadania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. epidemiologii
13.11.2007 13:38 Zadania osób zatrudnionych w Sekcji Higieny Komunalnej
13.11.2007 13:32 Zadania osób zatrudnionych w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
12.11.2007 14:09 Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poddębicach

1 2 następna