Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2021 12:59 Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej PSSE Skierniewice
10.09.2021 13:22 Lista akredytowanych działań w zakresie elastycznym
26.08.2021 10:34 2021_BZP 00003729_03_P
31.05.2021 11:39 Wystąpienie pokontrolne - PSSE w Łęczycy
18.05.2021 09:44 Oferta badań laboratoryjnych na rok 2021 r. - Oddział Laboratoryjny ds. Krajowej Kontroli Substancji Szkodliwych w Wyrobach Tytoniowych
18.05.2021 09:43 Oferta badań laboratoryjnych na rok 2021 r. - Oddział Laboratoryjny Badania Żywności i Produktów Kosmetycznych
18.05.2021 09:42 Oferta badań laboratoryjnych na rok 2021 r. - Oddział Laboratoryjny Badań Środowiska Pracy i Badań Radiacyjnych
18.05.2021 09:40 Oferta badań laboratoryjnych na rok 2021 r. - Oddział Laboratoryjny Badań Środowiskowych
18.05.2021 09:38 Oferta badań laboratoryjnych na rok 2021 r. - Oddział Laboratoryjny Mikrobiologii i Parazytologii
30.03.2021 14:39 Sprawozdanie z wykonania planu działalności WSSE w Łodzi za rok 2020
23.03.2021 09:08 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
19.02.2021 11:36 Plan działalności WSSE w Łodzi na 2021 r.
15.02.2021 12:11 Zawiadomienie wstrzymujące bieg terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej
28.08.2020 11:17 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w WSSE w Łodzi
11.08.2020 09:46 Koordynator ds. dostępności
18.06.2020 10:42 Zestawienie zmian w funduszu 2019 łączne
18.06.2020 10:40 Rachunek zysków i strat 2019 łączny
18.06.2020 10:39 Bilans 2019 łączny
18.06.2020 10:37 Informacja dodatkowa 2019 łączna
18.06.2020 10:36 Zestawienie zmian w funduszu 2019 jednostkowe

1 2 3 4 5 6 następna