Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2023 08:20 Sprawozdanie z kontroli problemowej PSSE w Opocznie - Oddział Promocji Zdrowia, Komunikacji Społecznej i Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Łodzi
26.05.2023 11:22 Sprawozdanie z kontroli problemowej PSSE w Zgierzu - Oddział Nadzoru Epidemiologii WSSE w Łodzi
26.05.2023 11:21 Sprawozdanie z kontroli problemowej PSSE w Wieruszowie - Oddział Promocji Zdrowia, Komunikacji Społecznej i Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Łodzi
26.05.2023 11:20 Sprawozdanie z kontroli problemowej PSSE w Radomsku - Oddział Promocji Zdrowia, Komunikacji Społecznej i Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Łodzi
26.05.2023 11:19 Sprawozdanie z kontroli problemowej PSSE w Opocznie - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości WSSE w Łodzi
26.05.2023 11:17 Sprawozdanie z kontroli problemowej PSSE w Kutnie - Oddział Promocji Zdrowia, Komunikacji Społecznej i Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Łodzi
09.05.2023 12:08 Zestawienie zmian w funduszu łączne za 2022
09.05.2023 12:07 Bilans łączny za 2022
09.05.2023 12:07 Informacja dodatkowa łączna za 2022
09.05.2023 12:07 Rachunek zysków i strat łączny za 2022
09.05.2023 12:06 Rachunek zysków i strat jednostkowy za 2022
09.05.2023 12:06 Zestawienie zmian w funduszu jednostkowe za 2022
09.05.2023 12:05 Informacja dodatkowa jednostkowa za 2022
09.05.2023 12:04 Bilans jednostkowy za 2022
23.03.2023 10:48 Sprawozdanie z wykonania planu działalności WSSE w Łodzi za rok 2022
06.03.2023 11:52 2023_BZP_00047579_03_P
16.02.2023 10:23 2023_BZP_00047579_02_P
13.02.2023 14:29 Informacja o zbędnych / zużytych składnikach majątku ruchomego w WSSE w Łodzi
13.02.2023 14:18 Wniosek o nieodpłatne przekazanie darowiznę
13.02.2023 14:12 Majątek WSSE w Łodzi

1 2 3 4 5 6 następna