Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2021 14:58 Ogłoszenie o zamówieniu
05.05.2021 12:42 Informacja o unieważnieniu postępowania
19.04.2021 14:46 Informacja z otwarcia ofert
19.04.2021 11:12 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
13.04.2021 13:05 Informacja za I kwartał 2021 r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa
24.03.2021 14:10 Ogłoszenie o zamówieniu
22.03.2021 12:20 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
18.03.2021 13:04 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021
08.03.2021 11:47 Ogłoszenie o pracę
22.02.2021 11:20 Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej
27.01.2021 08:43 Informacja za IV kwartał 2020r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa
12.11.2020 10:29 Informacja za III kwartał 2020r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa
29.07.2020 13:34 Informacja za II kwartał 2020r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa
18.05.2020 14:29 Informacja o rozpatrzeniu wniosku o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego
18.05.2020 11:46 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
29.04.2020 14:27 Informacja za I kwartał 2020r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa
24.04.2020 13:08 Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego
22.01.2020 14:40 Informacja za IV kwartał 2019r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa
10.10.2019 12:09 Informacja za III kwartał o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa
15.07.2019 09:26 Informacja za II kwartał o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

1 2 3 następna