Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.10.2021 13:33 Informacja za III kwartał 2021 r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa
23.07.2021 12:33 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane
12.07.2021 08:05 Informacja za II kwartał 2021 r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa
10.06.2021 13:38 Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
08.06.2021 11:16 SA.272.2.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
21.05.2021 13:06 SA.272.2.2021 - Informacja z otwarcia ofert
21.05.2021 11:37 SA.272.2.2021 - Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
05.05.2021 14:58 Ogłoszenie o zamówieniu
05.05.2021 12:42 Informacja o unieważnieniu postępowania
19.04.2021 14:46 Informacja z otwarcia ofert
19.04.2021 11:12 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
13.04.2021 13:05 Informacja za I kwartał 2021 r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa
24.03.2021 14:10 Ogłoszenie o zamówieniu
22.03.2021 12:20 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
18.03.2021 13:04 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021
22.02.2021 11:20 Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej
27.01.2021 08:43 Informacja za IV kwartał 2020r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa
12.11.2020 10:29 Informacja za III kwartał 2020r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa
29.07.2020 13:34 Informacja za II kwartał 2020r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa
18.05.2020 14:29 Informacja o rozpatrzeniu wniosku o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego

1 2 3 następna