Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.03.2023 12:47 Plan działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie na rok 2023
03.03.2023 12:45 Sprawozdanie z wykonania planu działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie za rok 2022
14.10.2022 09:52 Informacja Informacja dotycząca umorzonych należności budżetowych w okresie 01.07.2022 - 30.09.2022 r.
19.07.2022 08:33 Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
21.06.2022 12:26 Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
20.06.2022 09:48 Ocena stanu sanitarnego powiatu wieruszowskiego za rok 2021
11.05.2022 09:02 Sprawozdanie finansowe za rok 2021
02.03.2022 12:05 Plan działalności PSSE w Wieruszowie na rok 2022
02.03.2022 12:04 Sprawozdanie z wykonania planu działalności PSSE w Wieruszowie za rok 2021
01.06.2021 10:39 Sprawozdanie finansowe za rok 2020
30.03.2021 08:37 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
02.03.2021 10:52 Sprawozdanie z wykonania planu działalności PSSE w Wieruszowie za rok 2020
02.03.2021 10:48 Plan działalności PSSE w Wieruszowie na rok 2021
24.02.2021 10:28 Ocena stanu sanitarnego powiatu wieruszowskiego w latach: 2017, 2018, 2019
19.02.2021 08:51 Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej
10.12.2020 11:25 Zakażenia Sars-Cov-2
10.12.2020 11:15 Schemat Organizacyjny PSSE w Wieruszowie 2020
07.12.2020 10:15 Majątek trwały PSSE w Wieruszowie na dzień 31.12.2019 r.
07.12.2020 09:16 Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie
02.12.2020 12:21 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Młodszego Asystenta w dziale Epidemiologii

1 2 3 następna