Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2022 09:02 Sprawozdanie finansowe za rok 2021
02.03.2022 12:05 Plan działalności PSSE w Wieruszowie na rok 2022
02.03.2022 12:04 Sprawozdanie z wykonania planu działalności PSSE w Wieruszowie za rok 2021
01.06.2021 10:39 Sprawozdanie finansowe za rok 2020
30.03.2021 08:37 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
02.03.2021 10:52 Sprawozdanie z wykonania planu działalności PSSE w Wieruszowie za rok 2020
02.03.2021 10:48 Plan działalności PSSE w Wieruszowie na rok 2021
24.02.2021 10:28 Ocena stanu sanitarnego powiatu wieruszowskiego w latach: 2017, 2018, 2019
19.02.2021 08:51 Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej
10.12.2020 11:25 Zakażenia Sars-Cov-2
10.12.2020 11:15 Schemat Organizacyjny PSSE w Wieruszowie 2020
07.12.2020 10:15 Majątek trwały PSSE w Wieruszowie na dzień 31.12.2019 r.
07.12.2020 09:16 Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie
02.12.2020 12:21 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Młodszego Asystenta w dziale Epidemiologii
02.12.2020 12:14 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy INFORMATYKA
26.10.2020 10:42 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy INFORMATYKA
07.05.2020 08:40 Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
17.04.2020 10:15 Sprawozdanie z wykonania planu działalności PSSE w Wieruszowie za rok 2019
17.04.2020 10:08 Plan działalności PSSE w Wieruszowie na rok 2020
01.08.2019 14:19 Petycje

1 2 3 następna