Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2023 14:59 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - młodszy asystent
17.11.2023 09:00 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - stażysty lub młodszego asystenta w działalności kontrolnej do Oddziału Nadzoru Sanitarnego - Sekcja Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
17.11.2023 08:59 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - konserwator urządzeń
09.05.2023 12:29 Rachunek zysków i strat za 2022 rok
09.05.2023 12:27 Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej
09.05.2023 12:25 Informacja dodatkowa
09.05.2023 12:24 Bilans jednostki budżetowej za 2022 rok
07.03.2023 13:46 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022r
07.03.2023 13:42 Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2022r.
07.03.2023 13:13 Plan działalności PSSE w Zduńskiej Woli na rok 2023
07.06.2022 11:47 Bilans jednostki budżetowej za 2021 rok
07.06.2022 11:44 Rachunek zysków i strat za 2021 rok
07.06.2022 11:37 Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej
07.06.2022 11:35 Informacja dodatkowa
23.03.2022 14:36 Plan postępowań na 2022 rok
17.02.2022 09:27 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora PSSE w Zduńskiej Woli za rok 2021
17.02.2022 09:26 Sprawozdanie z wykonania planu działalności PSSE w Zduńskiej Woli za rok 2021
17.02.2022 09:25 Plan działalności PSSE w Zduńskiej Woli na rok 2022
13.09.2021 13:00 Struktura organizacyjna
10.06.2021 12:49 Informacja dodatkowa

1 2 3 następna