Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2021 11:04 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy sprzątaczki
15.09.2021 11:01 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy stażysty lub młodszego asystenta
13.09.2021 13:00 Struktura organizacyjna
10.06.2021 12:49 Informacja dodatkowa
10.06.2021 12:48 Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej
10.06.2021 12:46 Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej za 2020 rok
10.06.2021 12:45 Bilans jednostki budżetowej za 2020 rok
30.03.2021 15:02 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
20.03.2021 11:54 Zawiadomienie o przedłużeniu wstrzymania biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej
17.02.2021 11:02 Zawiadomienie wstrzymujące bieg terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej
10.02.2021 14:42 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej PPIS za rok 2020
10.02.2021 14:40 Sprawozdanie z wykonania planu działalności PSSE w Zduńskiej Woli za rok 2020
10.02.2021 14:38 Plan działalności PSSE w Zduńskiej Woli na rok 2021
30.09.2020 10:09 Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
30.09.2020 10:04 Koordynator ds. dostepności - kontakt
08.06.2020 14:47 Informacja dodatkowa
08.06.2020 14:45 Zestawienie zmian w funduszu
08.06.2020 14:43 Rachunek Zysków i Strat
08.06.2020 14:41 Bilans
25.03.2020 10:56 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli za rok 2019

1 2 3 następna