Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2022 12:20 Informacja za III kwartał 2022r o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa
08.07.2022 14:20 Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa
07.06.2022 11:36 Sprawozdania finansowe za 2021 rok
08.03.2022 08:56 Nabór kandydatów na stanowisko pracy w Sekcji Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych
08.06.2021 09:54 Sprawozdania finansowe za 2020 rok
17.03.2021 14:21 Zawiadomienie o ponownym wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej
10.03.2021 13:16 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
17.02.2021 13:05 Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej
15.12.2020 09:29 Koordynator do spraw dostępności w PSSE w Bełchatowie
15.12.2020 09:28 informacje dot. sytuacji epidemiologicznej związanej z zakażeniem korona wirusem
13.05.2020 13:48 Sprawozdania finansowe za 2019 rok
08.04.2020 17:33 Wykonanie decyzji administracyjnej z 20.02.2020 r., sygn. ZSZZS.440.94.2018.ZS.AO.I
30.04.2019 11:23 Sprawozdania finansowe za 2018 rok
11.03.2019 12:03 Plan działalności PSSE w Bełchatowie na 2019 rok
11.03.2019 12:00 Sprawozdanie z wykonania planu działalności PSSE w Bełchatowie za 2018 rok
24.05.2018 12:04 Informacja w sprawie ochrony danych osobowych.
26.03.2018 14:32 Plan działalności PSSE w Bełchatowie na 2018 rok
08.03.2018 13:48 Sprawozdanie z wykonania planu działalności PSSE w Bełchatowie za 2017 rok
09.02.2018 12:18 Umowa - Zlecenie badań w kierunku nosicielstwa pał. Salmonella i Shigella
17.10.2017 13:15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę okien

1 2 następna