Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2007 14:43 Archiwum
13.11.2007 14:01 Zadania Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego
13.11.2007 13:58 Zadania osoby zatrudnionej na stanowisku radcy prawnego
13.11.2007 13:56 Zadania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy do spraw kadr
13.11.2007 13:55 Zadania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. Systemu Jakości
13.11.2007 13:52 Samodzielne stanowisko pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
13.11.2007 13:49 Zadania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
13.11.2007 13:45 Zadania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. higieny dzieci i młodzieży
13.11.2007 13:43 Zadania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. higieny pracy
13.11.2007 13:41 Zadania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. epidemiologii
13.11.2007 13:38 Zadania osób zatrudnionych w Sekcji Higieny Komunalnej
13.11.2007 13:32 Zadania osób zatrudnionych w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
12.11.2007 14:09 Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poddębicach
09.11.2007 14:06 Przyjmowanie skarg i wniosków
09.11.2007 13:57 Załatwianie spraw
08.11.2007 14:12 Majątek
08.11.2007 14:08 Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach
08.11.2007 14:01 Rejestry
08.11.2007 13:52 Status prawny
26.03.2006 18:01 Organy i Osoby Sprawujące Funkcje

1 2 następna