Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2021 14:20 Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej
17.03.2020 14:36 INFORMACJA
12.03.2020 13:10 Zalecenia dla mieszkańców
08.05.2019 11:46 Sprawozdania finansowe za 2018 rok
19.02.2018 11:15 Plan Zamówień Publicznych 2018r
25.01.2018 11:23 Cenniki
25.01.2018 10:56 Zlecenia na badania i pomiary
07.11.2017 09:38 PSSE-AT-235/1/2017 Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu majatku ruchomego
27.07.2017 12:06 Komunikat o kapieliskach
10.07.2017 10:31 Komunikat o kąpieliskach
30.06.2017 17:35 Komunikat o kąpieliskach
31.01.2017 15:03 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Powiat piotrkowski
30.09.2016 15:35 Komunikat z dnia 30.09.2016r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Tomawie gm. Łęki Szlacheckie
22.09.2016 23:09 Komunikat PPIS w Piotrkowie Tryb. z dnia 22.09.2016r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Tomawie gm. Łęki Szlacheckie
20.07.2016 11:53 Komunikat dot. miejsc wykorzystywanych do kąpieli
13.07.2016 12:40 Komunikat dot. miejsca wykorzystywanego do kąpieli "Słoneczko" na jeziorze Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim
18.05.2016 14:29 Komunikat
08.05.2016 10:21 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 07.05.2016r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Lubieniu gm. Rozprza
28.04.2016 14:50 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28.04.2016r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Lubieniu gm. Rozprza
26.04.2016 14:22 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26.04.2016r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Łękach Szlacheckich gm. Łęki Szlacheckie

1 2 następna