Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2021 11:36 Plan działalności WSSE w Łodzi na 2021 r.
15.02.2021 12:11 Zawiadomienie wstrzymujące bieg terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej
31.12.2020 13:24 Oferta badań laboratoryjnych na rok 2021 r. - Oddział Laboratoryjny Mikrobiologii i Parazytologii
28.08.2020 11:17 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w WSSE w Łodzi
11.08.2020 09:46 Koordynator ds. dostępności
18.06.2020 10:42 Zestawienie zmian w funduszu 2019 łączne
18.06.2020 10:40 Rachunek zysków i strat 2019 łączny
18.06.2020 10:39 Bilans 2019 łączny
18.06.2020 10:37 Informacja dodatkowa 2019 łączna
18.06.2020 10:36 Zestawienie zmian w funduszu 2019 jednostkowe
18.06.2020 10:33 Rachunek zysków i strat 2019 jednostkowy
18.06.2020 10:31 Bilans 2019 jednostkowy
18.06.2020 10:26 Informacja dodatkowa 2019 jednostkowa
16.06.2020 08:45 Informacja do decyzji PUODO z dnia 05 marca 2020 r., sygn. ZSZZS.440.129.2018.ZS.AO.I
13.05.2020 14:15 Sprawozdanie z wykonania planu działalności WSSE w Łodzi za rok 2019
29.04.2020 13:46 Informacja dot. decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 20 lutego 2020 r., sygn. ZSZZS.440.94.2018.ZS.AO.I
14.01.2020 11:40 Sprawozdanie z kontroli problemowej w PSSE w Rawie Mazowieckiej - Oddział Ekonomiczny WSSE w Łodzi
14.01.2020 11:35 Sprawozdanie z kontroli problemowej w PSSE w Łowiczu - Oddział Ekonomiczny WSSE w Łodzi
14.01.2020 11:30 Sprawozdanie z kontroli problemowej w PSSE w Pabianicach - Oddział Ekonomiczny WSSE w Łodzi
14.01.2020 09:46 Sprawozdanie z kontroli problemowej w PSSE w Brzezinach - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Łodzi

1 2 3 4 5 6 następna