Jarosław Rżewski

Stanowisko
Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych
Miejsce pracy
WSSE w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź
Telefon
42 25 36 302
E-mail:
redakcja@pis.lodz.pl