Zbigniew Promiński

Dawne stanowisko
kierownik sekcji informatyki