Daria Kondak

Stanowisko
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy
Miejsce pracy
ul. Mickiewicza 18, 99-100 Łęczyca
Telefon
024-721-21-88
Fax
024-721-88-09
E-mail:
leczyca@pis.lodz.pl