Paweł Strzałkowski

Stanowisko
Informatyk
Miejsce pracy
pl. Kościuszki 9, 26-300 Opoczno
Telefon
044-755-23-29
Fax
044-755-23-29
E-mail:
opoczno@pis.lodz.pl