Zbigniew Karwiński

Stanowisko
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Miejsce pracy
ul. Piłsudskiego 33, 96-100 Skierniewice
Telefon
046-833-46-00
Fax
046-833-30-21
E-mail:
skierniewice@pis.lodz.pl