Tomasz Mizak

Dawne stanowisko
kierownik Oddziału Zamówień Publicznych i Administracji